我材料和裝置
我材料和裝置

我材料和裝置

Author:陸風
Update:3天前
Add

覺得我是個怪物

小學時更有頑皮的男生用粉筆塗抹我的課桌,畫上一衹眼睛嘲諷我

我於一度自卑中倔強的長大

直到高中,生物老師在課間說:“異瞳的學術名稱是先天性虹膜異

Recent chapters
Popular rec
Source update